Fire and Dew 2000

Fire and Dew 2000

خلاصه داستان :فردی با نام" سعید مقامی" برای اینکه هیجان و لطفی به زندگی اش بدهد به تفریح های شبانه همچون بازی بیلیارد می پردازد که در یکی از این بازی ها مبلغ هنگفتی را از دست می دهد. او مدیریت کارگاه یک شرکت ساختمان‌سازی مربوط به پدرش را برعهده دارد و ...

Abdarshah 2000

Abdarshah 2000

خلاصه داستان :یک آبدارچی رویای شاه شدن دارد. در رویاهایش خود را شاه می بیند و اینکه همه کشور زیر سلطه اوست. وی در نهایت به این نتیجه می رسد که رسیدن به قدرت تحت هر شرایطی جایز نبوده و ارزش ندارد. تمام شخصیت ها خیالی هستند و از نظر تاریخی واقعیت ندارند.

Moochin 2020

Moochin 2020

خلاصه داستان :انصاف نیست که دنیای ما آنقدر کوچک باشد که آدم‌های تکراری را روزی صد بار ببینیم و آنقدر بزرگ باشد که نتوانیم آن کسی را که دوست داریم حتی یک بار ببینیم…