Aunt Frog 1996

Aunt Frog 1996

خلاصه داستان :خاله قورباغه همیشه تنها زندگی می‌کرد و روزهای خود را به تنهایی می‌گذراند تا اینکه بعد از مدتی که در تنهایی به سر می‌برد اعضای خانواده به سراغ او می‌آیند و همه با هم به دورهم جمع می‌شوند و زندگی شادی را با هم می‌سازند….