The Last Fiction 2018

The Last Fiction 2018

خلاصه داستان : در دورانی که سایه اهریمن بر سرزمین‌ها سیطره یافته، جمشید کی با سپاهی متشکل از متحدانش و با تکیه بر فرّ خود در مقابل سپاهیان اهریمن صف آرایی می‌کند، به خواست یزدان، جمشید بر اهریمنیان پیروز می شود؛ جمشید بر تخت تکیه زده و مغرور از پیروزی...

Ghasam 2019

Ghasam 2019

خلاصه داستان :زنی رضوان به قتل می رسد. خواهرش راضیه خانواده و نزدیکان خود را در اتوبوس از گرگان به مشهد می برد تا در برابر شوهر رضوان شاهد این باشد که او قاتل است. اما در ...