Queen of Beggars 2020

Queen of Beggars 2020

خلاصه داستان :البرز، شیمیدان ساکن آلمان است. قرار است در ترکیه با نامزدش ازدواج کند. همه چیز برای یک مراسم به یادماندنی مهیا است که خبر می‌رسد پدر البرز به کما رفته‌است. البرز با گذشته‌ای مبهم، از بازگشت به ایران هراس دارد اما برای آخرین ملاقات با پدر، راهی جز بازگشت به ایران ندارد، ولی...

Abdarshah 2000

Abdarshah 2000

خلاصه داستان :یک آبدارچی رویای شاه شدن دارد. در رویاهایش خود را شاه می بیند و اینکه همه کشور زیر سلطه اوست. وی در نهایت به این نتیجه می رسد که رسیدن به قدرت تحت هر شرایطی جایز نبوده و ارزش ندارد. تمام شخصیت ها خیالی هستند و از نظر تاریخی واقعیت ندارند.

Moochin 2020

Moochin 2020

خلاصه داستان :انصاف نیست که دنیای ما آنقدر کوچک باشد که آدم‌های تکراری را روزی صد بار ببینیم و آنقدر بزرگ باشد که نتوانیم آن کسی را که دوست داریم حتی یک بار ببینیم…

The Pearl Alley 2014

The Pearl Alley 2014

خلاصه داستان :مولک ماموریت دارد برنامه‌ای تلویزیونی در باب دوستی تهیه و ضبط نماید. او به محله کوچه مروارید رفته ولی در آنجا شاهد رفتارهای متفاوت و عجیبی می‌باشد…