Water Fairies 2013

Water Fairies 2013

خلاصه داستان :هر سال، روز سیزده به در، ابر پری، سبز پری، و آب پری در خانه خواهر بزرگترشان برف پری دور هم جمع می‌شوند، آش چل دانه چل گیاه می‌خورند، گل می‌گویند و گل می‌شنوند و درددل می‌کنند. اما امسال...