Motreb 2019

Motreb 2019

خلاصه داستان :فیلم درباره یک خواننده کاباره‌ای به نام ابراهیم خوش لحن (خوش سینه) است که پیش از اوج گرفتن با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ همچون این طیف خواننده‌ها از صحنه کنار می‌رود اما چون به اندازه کافی از شهرت و اقبال نیز برخوردار نبوده، نمی‌تواند خواننده لس آنجلسی شود و در نهایت به خواننده مراسم تبدیل می‌شود و…

تریلر این فیلم

نمایش

عناوین مشابه Similar Posts

Blade and Termeh 2019
Israfil 2017
Temporary Licence 2017
The Blue Veiled 1995
Nazli 2017
Slaughterhouse 2016
Immortality 2016

دیدگاه ها تعداد دیگاه ها : 0