Weightlessness 2019

Weightlessness 2019

خلاصه داستان :بی‌وزنی قصه ای زنانه دارد و در یک شب عروسی و روز بعد از آن روایت می‌شود که داماد مراسم را ترک کرده است و…

تریلر این فیلم

نمایش

عناوین مشابه Similar Posts

Blade and Termeh 2019
Israfil 2017
Temporary Licence 2017
The Blue Veiled 1995
Nazli 2017
Slaughterhouse 2016
Immortality 2016

دیدگاه ها تعداد دیگاه ها : 0